آخرین اخبار هیئت

ادعیه (به تفکیک نام دعا)

رای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

ادعیه (به تفکیک نام دعا)

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۲,۷۹۷ ۰:۵۴:۳۴
۲ نزار القطری ۵,۷۳۴ ۰:۲۴:۲۶
۳ کافی ۶,۹۸۸ ۰:۲۹:۴۸
۴ حاج مهدی منصوری ۱۰,۶۸۰ ۱:۰۰:۱۴
۵ عباس صالحی ۷,۷۶۲ ۰:۴۳:۵۲
۶ انصاریان – قسمت اول ۴,۰۶۵ ۰:۲۲:۴۹
۷ انصاریان – قسمت دوم ۶,۹۵۱ ۰:۳۹:۳۱
۸ هاشمی نژاد – قسمت اول ۴,۳۸۷ ۰:۲۴:۳۹
۹ هاشمی نژاد – قسمت دوم ۵,۳۱۰ ۰:۳۰:۱۱
۱۰ عبدالرضا هلالی ۲,۸۳۲ ۰:۱۵:۴۹
۱۱ حاج رضا نبوی – قسمت اول ۵,۳۵۴ ۰:۳۰:۰۹
۱۲ حاج رضا نبوی – قسمت دوم ۵,۴۴۵ ۰:۳۰:۵۷
۱۳ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۶۷۴ ۰:۱۸:۱۹
۱۴ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۲,۶۱۸ ۰:۱۷:۵۶
۱۵ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۹۱۰ ۰:۱۹:۵۷
۱۶ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۰۰۴ ۰:۲۰:۳۵
۱۷ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۲,۷۱۷ ۰:۱۸:۳۷
۱۸ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول) ۳,۲۴۳ ۰:۲۲:۱۴
۱۹ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۹۸۱ ۰:۲۷:۱۸
۲۰ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۱,۲۲۳ ۰:۰۶:۵۷
۲۱ دعای کمیل ۱,۸۱۲ ۰:۲۹:۲۲
۲۲ حاج مهدی سماواتی ۱,۳۸۶ ۰:۳۴:۳۶
۲۳ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۳۷ ۰:۲۰:۰۱
۲۴ حاج محمد رضا غلامرضازاده ۸,۷۹۳ ۰:۲۹:۵۹

 

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ باسم کربلایی ۳,۹۹۸ ۰:۲۲:۴۳
۲ رستگار ۱۰,۵۷۵ ۱:۰۰:۰۹
۳ عبدالرضا هلالی ۵,۴۲۰ ۰:۳۰:۳۲
۴ حاج مهدی منصوری ۴,۹۶۸ ۰:۲۷:۵۸
۵ سید مهدی میرداماد ۵,۰۳۸ ۰:۲۸:۲۲
۶ حاج مهدی سلحشور ۶,۸۰۸ ۰:۳۸:۲۶
۷ سازگار ۴,۹۰۹ ۰:۲۷:۳۵
۸ حاج حسین سازور ۷,۹۶۰ ۰:۴۴:۵۹
۹ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۵۶۸ ۰:۱۸:۵۰
۱۰ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۴ ۰:۱۸:۵۸
۱۱ حاج صادق آهنگران ۱,۳۷۰ ۰:۲۲:۱۲
۱۲ سید ولید المزیدی ۱,۱۲۸ ۰:۱۸:۱۵
۱۳ فرهمند ۳,۶۹۶ ۰:۱۵:۴۶

 

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ باسم کربلایی ۵,۱۲۸ ۰:۲۹:۰۸
۲ انصاریان ۸,۹۵۹ ۰:۵۰:۵۶
۳ کافی ۵,۶۲۰ ۰:۳۱:۳۸
۴ حاج سعید حدادیان ۷,۰۶۴ ۰:۳۹:۵۴
۵ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۴,۲۵۷ ۰:۲۳:۵۵
۶ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۳۷۷ ۰:۳۰:۳۴
۷ ملا باسم ۷,۸۵۶ ۰:۴۴:۲۴
۸ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۳۷۲ ۰:۱۸:۰۹
۹ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۸ ۰:۱۷:۵۹
۱۰ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۹۱ ۰:۲۰:۵۴
۱۱ فرهمند ۴,۰۰۵ ۰:۲۶:۲۵

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ۳,۵۵۴ ۰:۱۰:۰۶
۲ فرهمند ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ دعای عهد ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۴ سید ولید المزیدی ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ۶٫۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ۷٫۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ۴,۶۱۲ ۰:۱۹:۳۹
۲ باسم کربلایی ۳,۲۶۵ ۰:۱۸:۳۳
۳ حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۴ حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۵ حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی (جدید) ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ۳,۱۰۰ ۰:۱۷:۳۶
۲ کافی ۲٫۲۷۰ ۰:۰۵:۲۲
۳ فرهمند ۳,۵۶۱ ۰:۱۵:۱۱

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۲,۱۶۳ ۰:۵۱:۵۲
۲ حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۳ حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۴ حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۵ حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۶ دعای افتتاح ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۷ شیخ باقر مقدسی ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ سید حسن نصرالله ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج رضا بکایی (قسمت اول) ۱۲,۴۶۹ ۰:۵۳:۱۰
۳ حاج رضا بکایی (قسمت دوم) ۹,۵۹۹ ۰:۴۰:۵۵
۴ حاج رضا بکایی (قسمت سوم) ۱۱,۶۶۷ ۰:۴۹:۴۵
۵ حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) ۸,۳۲۶ ۰:۳۵:۳۰
۶ حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) ۸,۷۸۶ ۰:۳۷:۲۷
۷ حاج رضا بکایی (قسمت ششم) ۷,۴۶۲ ۰:۳۱:۴۸
۸ حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) ۱۱,۴۸۳ ۰:۴۸:۵۸
۹ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۱۰ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۱۱ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۱۲ میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۳ میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۴ میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۵ میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۶ میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۷ میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۸ رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۹ رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۲۰ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۲۱ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۲۲ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۲۳ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۲۴ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۲۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۲۶ حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۷ حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی – جدید ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ حاج رضا بکایی ۵,۹۲۹ ۰:۲۵:۱۶
۳ حاج مهدی سماواتی ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۴ حاج مهدی سماواتی ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹
۵ فرهمند ۳,۱۲۱ ۰:۱۳:۱۸

 

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۸,۰۱۸ ۰:۴۵:۱۹
۲ کافی ۲,۱۶۴ ۰:۱۲:۰۱
۳ حاج مهدی سماواتی ۶,۹۵۳ ۰:۲۳:۳۳
۴ حدیث شریف کساء – ۱ ۱,۸۰۰ ۰:۲۹:۱۲
۵ حدیث شریف کساء – ۲ ۹۳۷ ۰:۱۵:۰۹

 

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ۸۷۲ ۰:۱۴:۰۵

 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای مشلول ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷
۲ فرهمند ۳,۵۳۴ ۰:۲۰:۰۵

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۵,۶۰۱ ۱:۰۶:۳۹
۲ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶
۳ فرهمند ۹,۵۲۵ ۰:۴۰:۳۶

 

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ باسم کربلایی ۹۲۰ ۰:۰۳:۵۴
۲ دعای فرج ۲۲۸ ۰:۰۳:۳۶

 

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ۴۲۷ ۰:۰۱:۴۵

 

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
۱۳,۵۶۹ ۰:۵۷:۵۲
۲ اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۳ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱
۴ یا علی و یا عظیم … ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۵ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۶ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱ ۴,۵۴۷ ۰:۱۵:۲۱
۷ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲ ۵,۱۷۱ ۰:۱۷:۳۸
۸ دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ۴,۷۴۷ ۰:۲۰:۱۴
۹ دعای نور- فرهمند ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۶
۱۰ دعای عید غدیر- فرهمند ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۴
۱۱ دعای روز مباهله- فرهمند ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶
۱۲ دعای سریع الاجابه- فرهمند ۶۷۲ ۰:۰۲:۵۱
۱۳ آیت الکرسی- فرهمند ۵۲۲ ۰:۰۲:۱۳
۱۴ اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ۲۴۷ ۰:۰۱:۰۲
۱۵ اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند ۵,۹۶۹ ۰:۱۰:۱۱
۱۶ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ۴۳۳ ۰:۰۱:۵۰
۱۷ مناجات با خدا- فرهمند ۷۷۱ ۰:۰۳:۱۷
۱۸ دعای عظم البلاء – فرهمند ۱,۲۶۳ ۰:۰۳:۳۴
۱۹ استغاثه به امام زمان – فرهمند ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۲۰ دعای تربت امام حسین (ع) ۱,۴۲۳ ۰:۰۳:۰۱

 

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>