آخرین اخبار هیئت

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید. 

 

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

عنوان

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای روز اول ۵۸۹ ۰:۰۱:۴۰
۲ دعای روز اول(هم خوانی) ۱۱۴ ۰:۰۱:۱۴
۳ دعای روز دوم ۳۶۱ ۰:۰۱:۰۱
۴ دعای روز دوم(هم خوانی) ۱۱۶ ۰:۰۰:۵۷
۵ دعای روز سوم ۴۳۹ ۰:۰۱:۱۴
۶ دعای روز سوم(هم خوانی) ۹۸ ۰:۰۰:۴۷
۷ دعای روز چهارم ۴۵۳ ۰:۰۱:۱۷
۸ دعای روز چهارم(هم خوانی) ۱۹۳ ۰:۰۱:۳۶
۹ دعای روز پنجم ۴۱۹ ۰:۰۱:۱۱
۱۰ دعای روز پنجم(هم خوانی) ۱۰۹ ۰:۰۰:۵۳
۱۱ دعای روز ششم ۴۸۷ ۰:۰۱:۲۲
۱۲ دعای روز ششم(هم خوانی) ۹۱ ۰:۰۰:۴۴
۱۳ دعای روز هفتم ۳۸۱ ۰:۰۱:۰۴
۱۴ دعای روز هفتم(هم خوانی) ۱۰۷ ۰:۰۰:۵۲
۱۵ دعای روز هشتم ۳۲۷ ۰:۰۰:۵۵
۱۶ دعای روز هشتم(هم خوانی) ۹۳ ۰:۰۰:۴۵
۱۷ دعای روز نهم ۵۶۲ ۰:۰۱:۳۵
۱۸ دعای روز نهم(هم خوانی) ۱۳۴ ۰:۰۱:۰۶
۱۹ دعای روز دهم ۳۵۱ ۰:۰۰:۵۹
۲۰ دعای روز دهم(هم خوانی) ۱۰۲ ۰:۰۰:۴۹
۲۱ دعای روز یازدهم ۴۰۳ ۰:۰۱:۰۸
۲۲ دعای روز یازدهم(هم خوانی) ۱۴۷ ۰:۰۱:۱۳
۲۳ دعای روز دوازدهم ۴۹۷ ۰:۰۱:۲۴
۲۴ دعای روز دوازدهم(هم خوانی) ۱۱۹ ۰:۰۰:۵۸
۲۵ دعای روز سیزدهم ۴۱۴ ۰:۰۱:۱۰
۲۶ دعای روز سیزدهم(هم خوانی) ۱۱۸ ۰:۰۰:۵۸
۲۷ دعای روز چهاردهم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۲۸ دعای روز چهاردهم(هم خوانی) ۱۱۸ ۰:۰۰:۵۸
۲۹ دعای روز پانزدهم ۳۲۱ ۰:۰۰:۵۴
۳۰ دعای روز پانزدهم(هم خوانی) ۱۵۴ ۰:۰۱:۱۶
۳۱ دعای روز شانزدهم ۳۸۴ ۰:۰۱:۰۵
۳۲ دعای روز شانزدهم(هم خوانی) ۱۰۸ ۰:۰۰:۵۳
۳۳ دعای روز هفدهم ۴۶۱ ۰:۰۱:۱۸
۳۴ دعای روز هفدهم(هم خوانی) ۱۳۰ ۰:۰۱:۰۴
۳۵ دعای روز هجدهم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۳۶ دعای روز هجدهم(هم خوانی) ۱۱۷ ۰:۰۰:۵۷
۳۷ دعای روز نوزدهم ۳۷۳ ۰:۰۱:۰۳
۳۸ دعای روز نوزدهم(هم خوانی) ۱۱۲ ۰:۰۰:۵۵
۳۹ دعای روز بیستم ۳۹۹ ۰:۰۱:۰۸
۴۰ دعای روز بیستم(هم خوانی) ۱۰۹ ۰:۰۰:۵۳
۴۱ دعای روز بیست و یکم ۴۰۶ ۰:۰۱:۰۹
۴۲ دعای روز بیست و یکم(هم خوانی) ۱۱۰ ۰:۰۰:۵۳
۴۳ دعای روز بیست و دوم ۴۷۵ ۰:۰۱:۲۰
۴۴ دعای روز بیست و دوم(هم خوانی) ۱۴۷ ۰:۰۱:۱۳
۴۵ دعای روز بیست و سوم ۳۷۳ ۰:۰۱:۰۳
۴۶ دعای روز بیست و سوم(هم خوانی) ۱۲۳ ۰:۰۱:۰۰
۴۷ دعای روز بیست و چهارم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۴۸ دعای روز بیست و چهارم(هم خوانی) ۱۱۳ ۰:۰۰:۵۵
۴۹ دعای روز بیست و پنجم ۳۷۱ ۰:۰۱:۰۳
۵۰ دعای روز بیست و پنجم(هم خوانی) ۹۶ ۰:۰۰:۴۶
۵۱ دعای روز بیست و ششم ۴۲۷ ۰:۰۱:۱۲
۵۲ دعای روز بیست و ششم(هم خوانی) ۸۷ ۰:۰۰:۴۲
۵۳ دعای روز بیست و هفتم ۳۹۱ ۰:۰۱:۰۶
۵۴ دعای روز بیست و هفتم(هم خوانی) ۱۱۳ ۰:۰۰:۵۵
۵۵ دعای روز بیست و هشتم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۵۶ دعای روز بیست و هشتم(هم خوانی) ۱۰۲ ۰:۰۰:۵۰
۵۷ دعای روز بیست و نهم ۳۵۴ ۰:۰۱:۰۰
۵۸ دعای روز بیست و نهم(هم خوانی) ۱۰۳ ۰:۰۰:۵۰
۵۹ دعای روز سی ام ۴۷۹ ۰:۰۱:۲۱
۶۰ دعای روز سی ام(هم خوانی) ۹۹ ۰:۰۰:۴۸

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید. 

 

 

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

 

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ شب آخر ماه شعبان ۱۳۹۱-میثم مطیعی ۸,۸۳۷ ۰:۳۷:۴۰
۲ دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی ۳,۶۷۵ ۰:۱۵:۳۹
۳ منصور ارضی (بخش اول) ۱,۷۰۷ ۰:۰۹:۴۱
۴ منصور ارضی (بخش دوم) ۱,۳۱۵ ۰:۰۷:۲۷

 

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای مشلول ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷

 

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

۱  ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)
۲  شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)

 

ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت ۱۱۵ ۰:۰۰:۱۸
۲ بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا… ۱۰۵ ۰:۰۰:۱۶
۳ یا واسع المغفره اغفر لی ۷۰ ۰:۰۰:۱۰

 

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ یا علی و یا عظیم … ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۲ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۳ اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۴ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ۶,۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ۷,۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۲ حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۳ حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷
۴ حاج منصور ارضی (بخش اول) ۳,۶۰۱ ۰:۲۰:۲۷
۵ حاج منصور ارضی (بخش دوم) ۳,۸۰۱ ۰:۲۱:۳۶

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۲ حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۳ حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۴ حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۵ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) ۱,۷۲۰ ۰:۰۹:۴۵
۶ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) ۲,۷۱۹ ۰:۱۸:۳۸
۷ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ۳,۲۰۴ ۰:۱۸:۱۲
۸ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ۳,۳۱۱ ۰:۱۸:۴۸
۹ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ۳,۷۰۳ ۰:۲۱:۰۲
۱۰ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ۳,۸۲۳ ۰:۲۱:۴۳
۱۱ دعای افتتاح ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۱۲ شیخ باقر مقدسی ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ سید حسن نصر الله ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۳ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۴ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۵ میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۶ میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۷ میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۸ میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۹ میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۰ میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۱ رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۲ رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۱۳ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۱۴ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۱۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۱۶ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۱۷ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۱۸ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۱۹ حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۰ حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(میثم مطیعی)- جدید ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) ۲,۰۳۵ ۰:۱۱:۳۴
۳ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) ۱,۶۳۴ ۰:۰۹:۱۷
۴ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) ۱,۰۷۶ ۰:۰۶:۰۶
۵ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) ۱,۰۷۵ ۰:۰۶:۰۶
۶ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۷ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ۶۲۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ دعای عهد ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ سید ولید المزیدی ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/میثم مطیعی- جدید ۴,۶۴۰ ۰:۱۵:۴۹
۲ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی ۷,۰۴۱ ۰:۳۰:۰۱
۳ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی ۱۰,۴۴۷ ۰:۴۴:۳۲
۴ دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی ۳,۹۰۱ ۰:۱۶:۳۷

 

ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه) ۳,۲۲۱ ۰:۱۳:۴۳
۲ ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه) ۱,۴۹۰ ۰:۰۶:۲۰

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید,

پاسخ بدهید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>