آخرین اخبار هیئت

زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)

 

برای دانلود زیارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

 ۱٫ پیامبر اکرم (ص)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت حضرت رسول اکرم (ص) فرهمند ۴۱۵ ۰:۰۶:۳۸
۲ زیارت حضرت رسول اکرم (ص) از راه دور —- ۴,۹۳۱ ۰:۰۶:۳۸
۳ توسل به حضرت رسول (ص) —- ۳۲۹ ۰:۰۶:۳۸
۴ صلوات حضرت رسول (ص) حسن زاده ۸۶۳ ۰:۰۶:۳۸
۵ کیفیت زیارت حضرت رسول (ص) —- ۱,۵۵۹ ۰:۰۶:۳۸

 ۲٫ امام علی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت غدیریه (جدید) فرهمند ۳,۲۵۷ ۰:۰۹:۱۵
۲ زیارت مطلقه امیرالمؤمنین —- ۴,۱۵۳ ۰:۴۴:۱۹
۳ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) —- ۵۷۷ ۰:۰۶:۰۵
۴ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) سماواتی ۶۹۸ ۰:۰۷:۲۳
۵ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) طاهری ۱,۴۶۹ ۰:۱۵:۳۷
۶ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) علی یوسف ۳۲۹ ۰:۰۵:۱۴
۷ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک ۱
۱,۸۴۵ ۰:۰۷:۵۱
۸ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک ۲
۱,۰۶۷ ۰:۰۸:۳۷
۹ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند ۵۲۹ ۰:۰۲:۱۵
۱۰ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی ۱,۰۳۵ ۰:۰۴:۲۳

 ۳٫ حضرت زهرا (س)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت حضرت زهرا (س) اباذر ۱,۹۵۹ ۰:۰۸:۲۰
۲ زیارت حضرت زهرا (س) فرهمند ۱,۷۲۵ ۰:۰۷:۲۰
۳ زیارت حضرت زهرا (س) محمدرضا طاهری ۳,۵۹۷ ۰:۲۰:۲۶
۴ زیارت حضرت زهرا (س) ۲,۴۳۴ ۰:۱۰:۲۱
۵ زیارت حضرت زهرا (س) ۱,۸۹۳ ۰:۰۸:۰۳
۶ زیارت حضرت زهرا (س) ۲,۷۲۰ ۰:۱۱:۳۵
۷ زیارت حضرت زهرا (س) —- ۷۲۲ ۰:۱۱:۳۸
۸ زیارت حضرت زهرا (س) —- ۴۶۰ ۰:۰۷:۲۲
۹ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی ۱,۰۳۵ ۰:۰۴:۲۳
۱۰ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند ۵۲۹ ۰:۰۲:۱۵
۱۱ صلوات حضرت زهرا (س) حسن زاده ۱,۱۴۰ ۰:۰۷:۲۲
۱۲ صلوات حضرت زهرا (س) طوسی ۱۷۰ ۰:۰۴:۲۳
۱۳ صلوات حضرت زهرا (س) —- ۵۳۵ ۰:۰۲:۱۵

 ۴٫ امام حسن مجتبی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)  —- ۱۵۶ ۰:۰۲:۲۵
۲ زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) —- ۸۳۷ ۰:۰۳:۳۲
۳ صلوات امام حسن و امام حسین —- ۱,۶۲۰ ۰:۰۶:۵۳

 ۵٫ امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت عاشورا باسم کربلایی ۲,۶۱۳ ۰:۱۱:۰۷
۲ زیارت عاشورا آهنگران ۵,۸۸۲ ۰:۳۳:۱۰
۳ زیارت عاشورا ارضی ۶,۱۰۰ ۰:۳۴:۲۴
۴ زیارت عاشورا حبیبی ۶,۱۰۰ ۰:۳۴:۲۴
۵ زیارت عاشورا حدادیان ۷,۳۰۲ ۰:۴۱:۱۴
۶ زیارت عاشورا کریمی ۸,۱۵۸ ۰:۴۶:۰۷
۷ زیارت عاشورا خلج ۸,۶۶۲ ۰:۴۸:۵۹
۸ زیارت عاشورا منصوری ۴,۰۰۸ ۰:۲۲:۳۰
۹ زیارت عاشورا سازور ۵,۷۳۰ ۰:۳۲:۱۸
۱۰ زیارت عاشورا طاهری ۶,۶۲۴ ۰:۳۷:۲۳
۱۱ زیارت عاشورا سماواتی ۵,۹۷۷ ۰:۲۰:۱۳
۱۲ زیارت عاشورا فرهمند ۲,۵۳۷ ۰:۱۶:۴۲
۱۳ زیارت عاشورا —- ۹۵۶ ۰:۱۵:۲۶
۱۴ زیارت عاشورا شیخ باقر مقدسی ۶۴۹ ۰:۱۰:۲۷
۱۵ زیارت عاشورا مسلم زمانیان ۲,۶۱۰ ۰:۱۱:۰۵
۱۶ زیارت ناحیه مقدسه میرداماد ۶,۸۲۰ ۰:۳۸:۳۰
۱۷ زیارت وارث حسین سیمرغ ۲,۴۴۱ ۰:۰۶:۵۵
۱۸ زیارت وارث حاج محمد نصر آبادی ۱,۷۰۳ ۰:۰۴:۴۹
۱۹ زیارت وارث —- ۲,۷۵۴ ۰:۱۱:۴۳
۲۰ زیارت وارث رضا سبحانی ۲,۰۹۹ ۰:۰۵:۵۷
۲۱ زیارت وارث صفی خوانی ۲,۴۰۴ ۰:۰۶:۴۹
۲۲ زیارت وارث سماواتی ۴,۴۸۳ ۰:۱۵:۱۷
۲۳ زیارت وارث —- ۳۶۹ ۰:۰۵:۵۳
۲۴ زیارت امام حسین (ع) —- ۴۸۵ ۰:۰۷:۴۶
۲۵ صلوات امام حسین (ع) حسن زاده ۱,۶۰۵ ۰:۰۶:۴۸
۲۶ توسل به امام حسین (ع) —- ۲۸۰ ۰:۰۱:۰۹
۲۷ زیارت اربعین امیر رضا عرب ۲,۶۸۳ ۰:۱۱:۲۵
۲۸ زیارت اربعین حاج احمد چینی ۴,۵۰۶ ۰:۱۹:۱۲
۲۹ زیارت اربعین —- ۲,۶۹۷ ۰:۰۹:۱۱
۳۰ زیارت اربعین سعید طوسی ۲,۷۱۷ ۰:۰۹:۱۵

 ۶٫ امام سجاد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶

 ۷٫ امام محمد باقر (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت امام محمد باقر (ع) فرهمند ۱,۰۱۲ ۰:۰۸:۱۲
۲ صلوات امام محمد باقر (ع) —- ۴۰۸ ۰:۰۱:۴۳
۳ توسل به امام محمد باقر (ع) —- ۲۵۲ ۰:۰۱:۰۳
۴ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶

 ۸٫ امام جعفر صادق (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶
۲ زیارت امام جعفر صادق (ع) —- ۵۲۴ ۰:۰۸:۲۴
۳ صلوات امام جعفر صادق (ع) فرهمند ۲۹۶ ۰:۰۱:۱۵
۴ صلوات بر امام جعفر صادق (ع) حسن زاده ۳۷۹ ۰:۰۱:۳۶
۵ قطعه ای از دعای توسل —- ۲۸۲ ۰:۰۱:۱۱

 ۹٫ امام موسی کاظم (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱ فرهمند ۲,۹۵۱ ۰:۱۲:۳۴
۲ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱ ۱,۱۳۹ ۰:۱۲:۰۶
۳ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۲ ۵۴۲ ۰:۰۵:۴۴
۴ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۳ ۳۸۰ ۰:۰۳:۵۹
۵ صلوات امام موسی کاظم (ع) فرهمند ۱,۱۷۹ ۰:۰۵:۰۱
۶ صلوات امام موسی کاظم (ع) حسن زاده ۹۴۰ ۰:۰۱:۵۹
۷ توسل به امام موسی کاظم (ع) ۵۶۷ ۰:۰۱:۱۱
۸ زیارت مشترک کاظمین ۵۳۴ ۰:۰۵:۳۸

 ۱۰٫ امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت امام رضا (ع) فرهمند ۵,۵۵۳ ۰:۲۳:۴۱
۲ صلوات امام رضا (ع) —- ۴۲۶ ۰:۰۱:۴۷
۳ قسمتی از دعای توسل —- ۲۶۷ ۰:۰۱:۰۷
۴ وداع با امام رضا —- ۱۴۰ ۰:۰۱:۰۹
۵ در هنگام وارد شدن به حرم —- ۱۷,۷۴۴ ۰:۱۸:۵۵

 ۱۱٫ امام جواد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت امام جواد (ع) —- ۱,۰۴۲ ۰:۰۳:۳۲
۲ زیارت امام جواد (ع) —- ۲,۰۲۲ ۰:۰۶:۵۲
۳ زیارت امام جواد (ع) —- ۷۶۲ ۰:۰۲:۳۷
۴ زیارت امام جواد(ع) فرهمند ۱,۲۰۵ ۰:۰۵:۰۸
۵ صلوات امام جواد (ع) —- ۴۰۰ ۰:۰۱:۴۱
۶ توسل به امام جواد —- ۲۶۷ ۰:۰۱:۰۷
۷ زیارت مشترک کاظمین ۵۳۴ ۰:۰۵:۳۸

 ۱۲٫ امام هادی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت امام هادی (ع) فرهمند ۱,۲۰۵ ۰:۰۵:۰۸
۲ صلوات امام هادی —- ۸۸۰ ۰:۰۲:۲۹
۳ توسل به امام هادی محسن حسن زاده ۴۰۷ ۰:۰۱:۰۸

 ۱۳٫ امام حسن عسگری (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت امام حسن عسگری (ع) فرهمند ۱,۹۱۴ ۰:۰۸:۰۹
۲ زیارت امام حسن عسگری (ع) —- ۱,۲۱۵ ۰:۱۹:۳۹
۳ صلوات امام حسن عسگری (ع) —- ۳۴۸ ۰:۰۱:۲۷
۴ توسل به امام حسن عسگری (ع) —- ۲۸۷ ۰:۰۱:۱۲

 ۱۴٫ حضرت بقیه الله الاعظم (عج)

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) —- ۲۶۵ ۰:۰۴:۱۲
۲ زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) فرهمند ۹۲۳ ۰:۰۳:۵۶
۳ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سازور ۷,۹۸۲ ۰:۴۵:۰۷
۴ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سماواتی ۴,۱۵۹ ۰:۱۴:۰۱
۵ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) فرهمند ۱,۹۰۳ ۰:۱۶:۴۹
۶ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) —- ۹۳۱ ۰:۱۵:۰۱
۷ استغاثه به امام زمان فرهمند ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۸ صلوات امام زمان فرهمند ۱,۰۰۱ ۰:۰۴:۱۵
۹ زیارت مادر امام زمان فرهمند ۱,۸۷۳ ۰:۰۷:۵۹

 ۱۵٫ خاندان معصومین علیهم السلام

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت حضرت زینب (س) شیخ احمد ۱,۳۵۴ ۰:۰۷:۴۰
۲ زیارت حضرت عباس (ع) —- ۸۹۹ ۰:۱۴:۳۱
۳ زیارت حضرت رقیه (س) —- ۲۳۶ ۰:۰۳:۴۴
۴ زیارت حضرت معصومه (س) —- ۵۹۳ ۰:۰۹:۳۳
۵ زیارت حضرت معصومه (س) —- ۴۵۸ ۰:۰۷:۲۰
۶ زیارت حضرت معصومه (س) عباس
حیدر زاده
۱,۲۵۷ ۰:۱۰:۱۳
۷ زیارت حضرت معصومه (س) —- ۵۰۸ ۰:۰۵:۲۱
۸ ترجمه زیارت حضرت معصومه (س) —- ۹۴۶ ۰:۰۷:۴۰

 ۱۶٫ متفرقه

ردیف

عنوان

مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ زیارت رجبیه —- ۲۸۷ ۰:۰۲:۵۶
۲ زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) علی یوسف ۲۵۸ ۰:۰۴:۰۴
۳ زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) فرهمند ۲,۳۴۰ ۰:۰۹:۵۸
۴ زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) فرهمند ۱,۵۶۶ ۰:۰۶:۴۰
۵ زیارت جامعه کبیره فرهمند ۹,۹۷۹ ۰:۴۲:۳۴
۶ زیارت جامعه کبیره   سماواتی ۹,۳۸۵ ۰:۳۱:۵۱
۷ اذن دخول حرم های شریفه فرهمند ۶۱۷ ۰:۰۵:۱۳

 

برای دانلود زیارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>