آخرین اخبار هیئت

شرح زیارت جامعه کبیره

 

برای دانلود کردن زیارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

شرح زیارت جامعه کبیره
ردیف

عنوان

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ جلسه ۱ ۱۰,۹۶۹ ۰۰:۳۷:۲۶
۲ جلسه ۲ ۱۱,۶۵۱ ۰۰:۳۹:۴۵
۳ جلسه ۳ ۱۰,۴۲۷ ۰۰:۳۵:۳۵
۴ جلسه ۴ ۸,۹۰۱ ۰۰:۳۰:۲۲
۵ جلسه ۵ ۱۲,۷۲۵ ۰۰:۴۳:۲۵
۶ جلسه ۶ ۱۱,۵۱۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۷ جلسه ۷ ۱۱,۳۳۱ ۰۰:۳۸:۴۰
۸ جلسه ۸ ۱۲,۱۴۹ ۰۰:۴۱:۲۷
۹ جلسه ۹ ۱۰,۳۹۷ ۰۰:۳۵:۲۸
۱۰ جلسه ۱۰ ۱۱,۸۶۱ ۰۰:۴۰:۲۸
۱۱ جلسه ۱۱ ۹,۵۳۹ ۰۰:۳۲:۳۳
۱۲ جلسه ۱۲ ۱۱,۱۷۲ ۰۰:۳۸:۰۷
۱۳ جلسه ۱۳ ۱۳,۶۱۳ ۰۰:۴۶:۲۷
۱۴ جلسه ۱۴ ۱۳,۰۱۶ ۰۰:۴۴:۲۵
۱۵ جلسه ۱۵ ۱۳,۰۴۱ ۰۰:۴۴:۳۰
۱۶ جلسه ۱۶ ۱۱,۹۲۲ ۰۰:۴۰:۴۱
۱۷ جلسه ۱۷ ۱۱,۸۲۵ ۰۰:۴۰:۲۱
۱۸ جلسه ۱۸ ۹,۹۸۳ ۰۰:۳۴:۰۴
۱۹ جلسه ۱۹ ۱۱,۴۴۰ ۰۰:۳۹:۰۲
۲۰ جلسه ۲۰ ۱۱,۴۰۹ ۰۰:۳۸:۵۶
۲۱ جلسه ۲۱ ۱۰,۲۱۰ ۰۰:۳۴:۵۰
۲۲ جلسه ۲۲ ۱۰,۸۱۶ ۰۰:۳۶:۵۴
۲۳ جلسه ۲۳ ۱۲,۲۸۲ ۰۰:۴۱:۵۴
۲۴ جلسه ۲۴ ۹,۵۲۰ ۰۰:۳۲:۲۹
۲۵ جلسه ۲۵ ۱۰,۶۱۹ ۰۰:۳۶:۱۴
۲۶ جلسه ۲۶ ۱۱,۱۲۱ ۰۰:۳۷:۵۷
۲۷ جلسه ۲۷ ۱۲,۶۲۵ ۰۰:۴۳:۰۵
۲۸ جلسه ۲۸ ۱۱,۴۲۳ ۰۰:۳۸:۵۹
۲۹ جلسه ۲۹ ۱۰,۹۰۶ ۰۰:۳۷:۱۳
۳۰ جلسه ۳۰ ۱۰,۰۰۵ ۰۰:۳۴:۰۸
۳۱ جلسه ۳۱ ۱۲,۰۲۵ ۰۰:۴۱:۰۲
۳۲ جلسه ۳۲ ۱۱,۲۵۲ ۰۰:۳۸:۲۳
۳۳ جلسه ۳۳ ۱۱,۵۵۶ ۰۰:۳۹:۲۶
۳۴ جلسه ۳۴ ۱۱,۶۹۲ ۰۰:۳۹:۵۴
۳۵ جلسه ۳۵ ۱۰,۸۲۱ ۰۰:۳۶:۵۵
۳۶ جلسه ۳۶ ۱۳,۰۸۵ ۰۰:۴۴:۳۹
۳۷ جلسه ۳۷ ۱۱,۸۳۲ ۰۰:۴۰:۲۲
۳۸ جلسه ۳۸ ۱۳,۵۵۴ ۰۰:۴۶:۱۵
۳۹ جلسه ۳۹ ۹,۳۳۷ ۰۰:۳۱:۵۱
۴۰ جلسه ۴۰ ۹,۰۰۰ ۰۰:۳۰:۴۲
۴۱ جلسه ۴۱ ۱۱,۶۴۶ ۰۰:۳۹:۴۴
۴۲ جلسه ۴۲ ۹,۷۴۵ ۰۰:۳۳:۱۵
۴۳ جلسه ۴۳ ۱۲,۳۱۸ ۰۰:۴۲:۰۲
۴۴ جلسه ۴۴ ۱۲,۰۱۵ ۰۰:۴۱:۰۰
۴۵ جلسه ۴۵ ۷,۸۹۰ ۰۰:۲۶:۵۵
۴۶ جلسه ۴۶ ۱۰,۶۷۶ ۰۰:۳۶:۲۶
۴۷ جلسه ۴۷ ۱۲,۷۲۲ ۰۰:۴۳:۲۵
۴۸ جلسه ۴۸ ۹,۲۲۵ ۰۰:۳۱:۲۸
۴۹ جلسه ۴۹ ۱۲,۱۸۶ ۰۰:۴۱:۳۵
۵۰ جلسه ۵۰ ۱۰,۲۱۷ ۰۰:۳۴:۵۲
۵۱ جلسه ۵۱ ۹,۸۰۸ ۰۰:۳۳:۲۸
۵۲ جلسه ۵۲ ۹,۶۸۴ ۰۰:۳۳:۰۲
۵۳ جلسه ۵۳ ۸,۸۳۳ ۰۰:۳۰:۰۸
۵۴ جلسه ۵۴ ۱۱,۹۸۸ ۰۰:۴۰:۵۴
۵۵ جلسه ۵۵ ۱۱,۷۶۲ ۰۰:۴۰:۰۸
۵۶ جلسه ۵۶ ۱۱,۱۶۰ ۰۰:۳۸:۰۵
۵۷ جلسه ۵۷ ۹,۵۲۴ ۰۰:۳۲:۳۰
۵۸ جلسه ۵۸ ۱۱,۴۷۶ ۰۰:۳۹:۰۹
۵۹ جلسه ۵۹ ۱۰,۲۸۲ ۰۰:۳۵:۰۵
۶۰ جلسه ۶۰ ۱۰,۳۹۵ ۰۰:۳۵:۲۸
۶۱ جلسه ۶۱ ۱۱,۴۱۴ ۰۰:۳۸:۵۷
۶۲ جلسه ۶۲ ۱۰,۱۶۸ ۰۰:۳۴:۴۱
۶۳ جلسه ۶۳ ۹,۵۰۳ ۰۰:۳۲:۲۵
۶۴ جلسه ۶۴ ۹,۳۷۷ ۰۰:۳۲:۰۰
۶۵ جلسه ۶۵ ۱۱,۰۴۳ ۰۰:۳۷:۴۱
۶۶ جلسه ۶۶ ۸,۵۰۰ ۰۰:۲۹:۰۰
۶۷ جلسه ۶۷ ۱۱,۸۶۸ ۰۰:۴۰:۳۰
۶۸ جلسه ۶۸ ۱۳,۱۱۷ ۰۰:۴۴:۴۵
۶۹ جلسه ۶۹ ۱۲,۸۹۲ ۰۰:۴۳:۵۹
۷۰ جلسه ۷۰ ۱۰,۷۴۸ ۰۰:۳۶:۴۰

برای دانلود کردن زیارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>