آخرین اخبار هیئت

آیافرشتگان خداراتسبیح میگویند ویادارای جسم هستند….

( بااستنادبه آیات قرآنی تحقیقاتی هرچندمختصرتقدیم میگردد)

۱- فرشتگان موجوداتی عاقل وباشعورندوبندگان گرامی خداهستند(بل عبادمکرمون)(انبیا — ۲۶)

۲- آنهاسربرفرمان خدادارندوهرگزمعصیت اونمیکنند(انبیا– ۲۷)

۳- آنهاوظایف مهم وبسیارمتنوعی ازسوی خداوندبرعهده دارند:گروهی حاملان عرشند(حاقه- ۱۷)وگروهی مدبران امرند(نازعات- ۵)وگروهی مراقبان اعمال بشرند(انفطار- ۱۰تا۱۳)وگروهی حافظان انسان ازخطرات وحوادثند(انعام- ۶۱)وگروهی فرشتگان قبض ارواحند(اعراف- ۳۷)وگروهی مامورعذاب ومجازات اقوام سرکشند(هود- ۷۷)وگروهی امدادگران الهی نسبت به مومنان درجنگهاهستند(احزاب- ۹)وگروهی مبلغان وحی وآورندگان کتب آسمانی برای انبیاءمیباشند(نحل- ۲)

۴- آنهاپیوسته مشغول تسبیح وتقدیس خداوندهستندچنانکه درآیه ۵ سوره شوری میخوانیم:فرشتگان تسبیح وحمدپروردگارخودرابجامی آورندوبرای کسانیکه درزمین هستنداستغفارمیکنند.

۵- بااین حال انسان به حسب استعدادتکامل ازآنهابرترووالاتراست تاآنجاکه همه فرشتگان بدون استثناء بخاطرآفرینش آدم به سجده رفتندوآدم معلم آنهاگشت.(آیات- ۳۰ تا۳۴)

۶- آنهاگاه بصورت انسان درمی آیندوبرانبیاءوحتی غیرانبیاءظاهرمی شوند.(مریم- ۱۷)ودرجای دیگربصورت انسانهائی برابراهیم وبرلوط ظاهرشدند(هود- ۶۹ و۷۷و۸۸)

۷- آنهانه غذامیخورندونه آب می نوشندونه ازدواج دارند- چنانچه درحدیثی ازامام صادق(ع)میخوانیم:      فرشتگان غذانمیخورندوآب نمینوشندوازدواج نمیکنندبلکه بانسیم عرش الهی زنده اند.

نوشته شده توسط در چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱

درباره‌ی حاج کامران براری

حاج کامران براری،متولد سال 1341 ،کارشناس مدیریت دولتی،موسس هیات محبان امام زمان (عج) چالوس و ذاکر اهل بیت(ع) شماره ایران:09111956684 شماره عتبات:009647805266281

پاسخ بدهید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>