آخرین اخبار هیئت

آیا خداوندگمراه میکند یاهدایت میکند…..

خداونددرسوره ابراهیم می فرماید: (یضل من یشاء ویهدی من یشاء ) ــ آیه ۴ :: یعنی هرکسی رابخواهد گمراه میکندوهرکسی رابخواهدهدایت میکند. چونکه: خداوندبافرستادن قرآن فرمود(هدی للناس )ویادراول سوره بقره میفرماید(لاریب فیه هدی للمتقین)یعنی درواقع به انسانها مژده میدهدکه شک نکنیدقرآن برای هدایت شمامتقین است . پذیرفتن به اصل قرآن یک هدایت ابتدائی است کسی که به هدایت ابتدائی قرآن پاسخ مثبت بدهدوبه سوی خدابرود خداونداوراهم هدایت کرده وهم اوراپاداش می دهــــد.   درسوره مبارکه رعدآیه ۲۷ می فرماید(یهدی الیه من اناب ): اینجا سوال پیش می آیدکسی که هدایت شد خداوندچه پاداشی میدهد- درسوره یونس آیه ۹ می فرماید: آنان راکه ایمان آوردندوکارهای شایسته انجام دادندپروردگارشان به سبب ایمانشان به بهشتهائی پرنعمت که نهرهای آب درزیرپایشان جاری است هدایت میکند.  خداوندکسی راازاول گمراه نمیکندچراکه گمراهی ازسوی خداوندهمان کیفراست:   شامل کسانی میشودکه علیرغم هدایت ابتدائی مثل عقل – فطرت – کتاب آسمانی – رسالت – وامامت راپشت سرگذاشته وبه طرف گناه حرکت میکنند – اینجاخداوند در رحمت خودرابرانسان گمراه می بندد.    درسوره مبارکه فاطر آیه ۲ می فرماید:آنچه راخداوندازرحمت بربندگان خودبگشاید – بازدارنده ای برای آن نیست – وآنچه رااوبازدارد – گشاینده ای ندارد.                                                                             نتیجه گیری :: خداون کسی راگمراه نمیکندبلکه هرکس دربرابرحقایق قرآن کریم بایستد- خودش گمراه   میشود. درسوره مبارکه بقره آیه ۲۶ می فرماید:(ومایضل به الاالفاسقین )یعنی فسق مردم سبب گمراهی آنان میشود- کسانیکه بااختیارخوددرراه کج حرکت کنندخداون آنان رابه حال خودشان رهامیکند. به قول سعدی:::    راه است وچاه ودیده بیناوآفتاب ـــــــــــــــــــــــ تاآدمی نگاه کند پیش پای خویش       چندین چراغ دارد وبی راهه می رود ــــــــــــــــــــــــــ  بگذارتابیافتد وببیند سزای خویش

نوشته شده توسط در یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱

درباره‌ی حاج کامران براری

حاج کامران براری،متولد سال 1341 ،کارشناس مدیریت دولتی،موسس هیات محبان امام زمان (عج) چالوس و ذاکر اهل بیت(ع) شماره ایران:09111956684 شماره عتبات:009647805266281

پاسخ بدهید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>