آخرین اخبار هیئت

سفربه دیارعشق کربلا..

پس ازچندسفرزیارتی به سرزمین پرماجراودیارعشق ،برآن شدم مطالبی رابرای علاقه مندان به رشته تحریردربیارم،تاانشاالله این سفرپرتلاطم،قسمت همه آرزومندان بشود…….

راه رفتن درحرم راه گذر ازصافی است ــــــــــ هرکجارفتی بغیرازکربلا الافی است                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین راه آمادگی روحی برای سفربه کربلا،متوسل شدن به خودابی عبدالله(ع)است.توسل به آنحضرت به ویژه خواندن زیارت عاشورابه قصدمشرف شدن به کربلای معلی،زمینه سازآمادگی برای این سفرروحانی است.واین حس برای شیعیان به نحوی است که می توان درمراسمها وعزاداریهای محرم به وضوح دید.عاشقان آنحضرت بادنیائی ازشوروعشق راهی دیاریار می شوندگاه با این نگرانی که نکندارزش این مقام رانداشته دست خالی برگردد،باخودتفکرمیکندکه آیاآمادگی این سفرعظیم معنوی رادارد؟

زیارت کربلافرصت خدائی شدن است : دیدگاه دین توحیدی اسلام زندگی فرصت خدائی شدن انسان است که یکی ازمهمترین این فرصتها زیارت عتبات عالیات ومشاهده مشرفه به خصوص ضریح شش گوش سالارشهیدان درکربلا وامدادازمقام ولایت ایشان است.وزیارت ایجادپیوندوارتباط باامام معصوم وحجت الهی ومبدا تحولات عمیق وبنیادین درانسان است.

درروایتی آمده است که حضرت امام صادق(ع)فرمود:به خداسوگنداگردرفضیلت زیارت وفضیلت مزار امام حسین(ع)به شمامی گفتم،به کلی حج راترک می کردیدوهیچ کس ازشماحج نمی نمود(کامل الزیاره — ص  ۲۶۷).

ودرروایت دیگرازهمین امام معصوم آمده است که: من زارالحسین علیه السلام ، عارفابحقه غفرالله له ماتقدم من ذنبه وماتاخر : (هرکسی امام حسین (ع) راباشناخت حق اوزیارت کندخداوندگناهان گذشته وآینده اورامی آمرزد.( همان —  ص  ۱۳۸ ).

درکل  مسافرت به کربلاپرماجرا وهمراه باسختی ومرارت است،اماشخصا براین باورم که تحمل سختی ومشقت،زیارت کربلاراشیرین ترودلچسبتر میکندوانشاالله بنابروعده اهل بیت(ع)،اجروپاداش آن افزونتراست.صرف نظرازبرخی مشکلات پیش بینی شده،بامدیریت صحیح میتوان مشکلات سفررابه حداقل رساند. هرچندگاهی اوقات بعلت عدم مدیریت صحیح وبعضی مواقع هم عمدادرهنگام ورود وخروج مرز،مشکلات عدیده ای رافراهم میکند،اماعشق وقتی دراعماق انسان نفوذکنددیگرمسیرراه راکاملا هموارمی بیندتاآنجائیکه فکرمی کندشایدارباب بی کفن می خواد انسان راآزمایش کند،چراکه اعتقادداریم سفرکربلا،تمرین صبروگذشت است وکسیکه برای تمرین خودش راآماده کرده دیگرسختی ومشقت معنی پیدا نمی کند….لذاوقتی وارد سرزمین عراق شدی ضمن اینکه بغض گلوی انسان رامی فشردوبه یا دابی عبدالله ویارانش می افتی که وقتی اولین روزواردسرزمین عراق شدندچه برآنها گذشت؟و… ودرکناآن وضعیت نابسامان وعقب ماندگی شهرهاوروستاهاوفقرطوری نظرآدم راجلب میکندکه انگار ۲۰۰ سال ازایران عقب ترهستند.سفرکربلا اگرچه باسختی ومرارت همراه است،اماشیرینی ودلپذیری زیارت ائمه(ع)،آنچنا صفائی به روح وجان انسان می بخشدکه همه سختیها ومرارتها رابادل وجان پذیرامی گردد.

گردحرم دویده ام،صفاومروه دیده ام  ـــــــــــــــــ  هیچ کجا برای من، کرب وبلا نمی شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهم ارزقنافی الدنیا زیاره الحسین علیه السلام وفی الاخره شفاعته :خداوندا دردنیا زیارت امام حسین(ع)ودرآخرت شفاعت آنحضرت راروزی مابفرما.

{ ذاکر اهل بیت(ع) — کامران براری}

درباره‌ی حاج کامران براری

حاج کامران براری،متولد سال 1341 ،کارشناس مدیریت دولتی،موسس هیات محبان امام زمان (عج) چالوس و ذاکر اهل بیت(ع) شماره ایران:09111956684 شماره عتبات:009647805266281

پاسخ بدهید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>