آخرین اخبار هیئت

بایگانی دسته بندی ها : دلنوشته

اشتراک به خبردهی

اقتدارنظام اسلامی درانتخابات

انتخابات ،مظهرنظام اسلامی ومظهرحماسه سیاسی است.آبروی جمهوری اسلامی به انتخابات وحضورمردم درپای صندوقهای رای وتاثیریکایک مردم درانتخابات مدیران کشوراست.انتخابات مظهراراده ملی ونمادمردم سالاری است.{ دیدارماجمعه ۲۴ خرداد درپای صندوقهای رای} بیشتر بخوانید »

خردادماه اشک وغم

اشکی که همیشه برگونه هایمان جاریست وزخمی که هرگزالتیام نخواهدیافت،خردادماه ماتم وغم است. —————————————– ای خمیتی ای مسیحای زمان — ای تسلای دل وآرام جان — یادتوماراچراغ روشن است — عشق توهمواره درجان وتن است — تاتوبودی رخنه ای برغم نبود — زخم دل راحاجت مرهم نبود — بازلالی هایت ای تفسیرعشق — عشق ورزی سخت برآدم نبود — —————————————— ... بیشتر بخوانید »

چهارکلمه ازچهارپیامبر

۱- حضرت موس(ع) فرمود: هرکس ازرفیق بدقطع رابطه کند گویابه تورات عمل کرده است.—— ۲- حضرت داود(ع)فرمود:هرکس ازهوی وهوس خودداری کند گویا به زبورعمل کرده است. ——- ۳- حضرت عیسی(ع)فرمود: هرکس به قسمت خداراضی باشدگویابه انجیل عمل کرده است.———- ۴- حضرت محمد(ص)فرمودند:هرکس زبانش را نگهدارد گویابه قرآن عمل کرده است .———- بیشتر بخوانید »

حق پدر برفرزند

مردی ازرسول خدا (ص) پرسیدحق پدر برفرزندش چیست؟ حضرت فرمود: اورابه نامش نخواندوجلوترازاو راه نرود،وقبل ازاوننشیند،وباعث دشنام وفحش اونشود،یعنی( کاری نکندکه مردم پدرش رادشنام دهند.) بیشتر بخوانید »

پدر یادت بخیر

پدردستشو گذاشت روشونه پسرش وازش پرسید توقوی تری یامن؟ پسرگفت:من، پدرباکمی دلشکستگی دوباره پرسید:توقوی تری یامن؟ پسرگفت: من،پدربادلی گرفته به یادهمه زحمتهائی که کشیده بوددستشو ازازشونه پسرش برداشت ودوقدم دورتررفت وپرسید:توقوی تری یامن؟ پسرگفت : شما،پدرگفت چرانظرت عوض شد؟ پسرجواب داد: آن وقتیکه دستت روشونه ام بود فکرمیکردم ( دنیاپشتمه ) _____________ سلامتی همه پدرها وشادی روح همه پدرهای آسمانی ... بیشتر بخوانید »

۱۳ رجب

۱۳ رجب خجسته میلادباسعادت امام عاشقان،مولودکعبه حضرت امیرمومنان علی علیه السلام وروزگرامیداشت پدر وهمچنین مصادف باسوم خردادسالروزفتح خرمشهربرهمه رزمندگان اسلام وپیروان دین مبین اسلام مبارکباد بیشتر بخوانید »

فتح خرمشهر

سوم خرداد سالروز فتح خرمشهربرهمه رزمندگان اسلام به ویژه خانواده های معظم شهدامبارکباد.خدایا بما ایمانی ده تابیش ازاین شرمنده بازماندگان شهدا نباشیم. دراین رایطه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: شهدابرای برقراری نظام اسلامی جانشان رادادندوجای بسی خجالت داردکه اکنون دشمن نان مارامیگیرد مامیدان مبارزه باشیطان راخالی کنیم. بیشتر بخوانید »

دعوت شهدا

گفت رفتم یادواره ۳ نفرازشهدای یک منطقه ای _ درآن مجلس پذیرائی می کردنداما چون شلوغ بود، غذاگیرم نیامد — ازته دل ناراحت شدم شب رفتم خونه — غذاخوردم خوابیدم،درعالم خواب دیدم یکی ازهمان ۳ شهید یه سینی دستش بودآمدسراغم،گفت فلانی ماهم ناراحت شدیم ازشماپذیرائی نشدچون جمعیت زیادی آمدندتوی مجلس ازشماپذیرائی بعمل نیامد،ولی حالاخودمان آمدیم ازشماپذیرائی کنیم. بیشتر بخوانید »

داستان اخلاقی

شخصی نزدرسول اکرم (ص)آمدوگفت: ای رسول خدا! من بسیارمشتاق جهاد وجنگ هستم. پیامبر(ص)فرمودند: درراه خداجهادکن که اگرکشته شوی،زنده خواهی بود ونزدخداوندروزی می خوری،اگربمیری اجرتوباخداخواهدبود،واگرازجبهه سالم بازگردی،گناهانت آمرزیده شده ومثل زمانی که ازمادرمتولدشده باشی خواهی بود.آن شخص گفت ای رسول خدا! پدرومادرپیردارم که گمان می کنندبامن انس گرفته اندواگرآنهاراترک کنم ناراحت می شوند. حضرت فرمودند:پس نزدپدرومادرت بمان،به خدا قسم انس آنهابه ... بیشتر بخوانید »