آخرین اخبار هیئت

بایگانی دسته بندی ها : دلنوشته

اشتراک به خبردهی

برخی ازاوصاف قرآن کریم

ــ  قرآن صدق وراستی صراط مستقیم عجب وشگرف وشگفتی زاست. ۲ــ قرآن احسن الحدیث برهان بشری وبشارت است. ۳ــ قرآن هادی وراهنماوخودهدی وهدایت است . ۴ــ قرآن ازنزد حکیمی دانانازل شده وخودحکیم است. ۵ــ قرآن برکوهی فرودآیدکوه خاشع ومتلاشی می شود. ۶ــ قرآن درفتنه های تاریک وناشناخته نجات دهنده است. ۷ــ قرآن نوری است که هرگزخاموش نمی شود. ۸ــ قرآن ... بیشتر بخوانید »

خواستن ازمن واجابت ازتو…..

خدایـــــا : درآستانه سال جدیدبه کرامتت قسمت می دهیم عیدی امسال بندگانت راآمرزش گناهان قراربده.وبه واسطه بندگان خوبت ازسرتقصیرات من بیچاره بگذر….. چون هروقت ازتوچیزی خواستم ندیدم که بخیل باشی،هروقت قصدخدمت توکردم ندیدم درهم گرفته باشی،همیشه دعای مراشنیدی ومطلوب مراعطاکردی….. آخه خودت گفتی (عودانی استجب لکم)،    امرتورااجابت کردم،هروقت بیچاره می شدم می آمدم سراغت،پذیرایم بودی،دعوتم را اجابت کردی،هنگام لغزش دستم ... بیشتر بخوانید »

یک دعا درآخرسال….

پروردگارادراین ساعات پایانی سال : به خواب عزیزانمان،آرامش ـــ به بیداریشان،آسایش ـــ به زندگیشان ،عافیت ـــ به عشقشان،ثبات ـــ به مهرشان،وفا ـــ به عمرشان عزت ـــ به رزقشان،برکت ـــ به وجودشان،صحت ـــ عــطا بـفــرمــــا. { اللهم عجل لولیک الفـــــرج } بیشتر بخوانید »

هفت سین روح و جسم

هفت سین روح من دراین است کــــــــــه : ۱- چشم وگوشم راازحرام حفظ کنم تاقلبم آرام باشد.  ۲- واجبی راترک نکنم چون باترک آن منفعتی راازخوددریغ میکنم. ۳- هنگام بروزمشکل باقرائت دو رکعت نماز ازخداکمک بخواهم.  ۴- مراقب حرفهائی که می زنم باشم چون هرچه میگویم به طوردقیق درکارنامه عملم ثبت می شود.   ۵- درخدمت به خلق کوشاباشم چراکه عامل قوی ... بیشتر بخوانید »

سخن روز ( فقط توکل برخدا..)

یادمان باشد اگراین دل ما بی کس شد ——— طلب مهرزهرچشم خماری نکنیم یادمان باشد که اگر لیلی ومجنونی نیست ——-  به چه قیمت دلمان بهرکسی چاک کنیم ——————————————————————— رازدل را فقط به خدابگو …وبه ولی امرش امام زمان {عج} ……………………. بیشتر بخوانید »

منتظر کیست …

امام زمان{عج} برای آرزوهای ماظهورنمیکنند،بلکه رسالتهای بزرگی دارندکه همه انبیا این رسالت ها رادنبال میکردند واین اهداف توسط امام به ثمرخواهندنشست. اگرعشق به اهداف وآرمانهای امام درجان انسان شکل نگیرد وانسان خودرا اسیرآن اهداف نکند ودیگران رانیزآماده ننماید نمی تواند منتظرظهورباشدودرزمان ظهورمنتظرآن حضرت نیست. درزیارت عاشوراآمده است که: واسئل الله الذی رزقنی واکرمنی … همراهی بامعصومین به دنبال دورزق معرفت ... بیشتر بخوانید »

فاطمه یعنی هستی عالم

1348411315642872052019718124420720366149_2

شب گذشته  بروبچه های هیئت محبان امام زمان چالوس همانند دیگرعاشقان به اهل بیت عصمت وطهارت درمکان حسینیه این هیئت به بضاعت خودشان مجلس جشن وسرو ربرپا کردند که خجسته میلاد با سعادت باعث خلقت ام ابیها حضرت زهرای اطهر (س ) رابه منجی عالم بشریت حضرت صاحب زمان عج ودیگرعاشقان تبریک وتهنیت گفتند. دراین مراسم آقایان{حاج کامران براری — ... بیشتر بخوانید »

به یادهمه مادرهای دنیا

1822221336510974624716613111723216581132

تقدیم به همه مادران مادرجان : به یادکودکی ام می افتم که همیشه بخاطرلطافت دستانت به همه فخرمی فروختم وحال بخاطرخشکی دستانت باافتخارمی گویم این دستان مادرمن است که تمام زندگی اش رابه پای من گذاشت. مادرمدیون تمام مهربای هایت هستم وکمی کمترازآنچه تودوستم داری، دوستت دارم. { فرستنده — م – کاظمی } بیشتر بخوانید »