آخرین اخبار هیئت

التماس

التماس به خدا جرات است،اگربرآورده شود رحمت است،اگربرآورده نشود حکمت است،اما التماس به انسان خفت است اگربرآورده شودمنت است،اگربرآورده نشود ذلت است. بیشتر بخوانید »

کلام بزرگان

حضرت آیت الله بهجت رحمه الله علیه: آن دعائی مستجاب استکه : دعاکننده درآن مطمئن به اجابت باشد،واین امر، قلب متقین ودل شکسته می خواهد. بیشتر بخوانید »

حدیث روز

حضرت نبی گرامی اسلام(ص): هرکس علی (ع) رادوست بدارد،خداوندلحظات جان دادن رابراوآسان گرداند وقبر اوراباغی ازباغهای بهشت قراردهد. ( بحارالانوار — جلد ۶۵ — ص ۱۲۴ ) بیشتر بخوانید »

مولا نیامدی

جان آمدازفراق توبرلب،نیامدی —- امروزهم سرآمد وشدشب،نیامدی —– چترسیاه غم همه جارا فرو گرفت — ای سپهرعاطفه کوکب،نیامدی —– ازآه واشک وناله وسوز دل ودعا—- کردم بساط خویش مرتب، نیامدی —- گفتنددر رواج ستم می کنی ظهور — دنیا شداز فساد لبالب، نیامدی — خواندیم هرچه ندبه وعهدوکمیل را —- گفتیم هرچه یاحق ویارب ،نیامدی — گفتم بیابه خاطر زهرا، ... بیشتر بخوانید »

مراسم سوگواری

شب گذشته جلسه هفتگی هیئت محبان امام زمان(عج)چالوس ،مصادف شده بود باسالروزشهادت دهمین امام معصوم وغریب حضرت امام هادی علیه السلام. دراین جلسه بروبچه های هیئت به بضاعت خودشان،مراسم ویژه سوگواری برپاکردند که دراین مراسم،حاج طهمورث مختاری که خودازمدیران کارگزار نمونه حج وزیارت هستند وبه کرار درسفرهای متعدد حرم مطهر این امام همام را ،  زیارت نمودند،درزمینه لزوم اطاعت پذیری ... بیشتر بخوانید »

حدیث روز

حضرت نبی گرامی اسلام (ص) فرمودند: هرکس علی رادوست بدارد،خداوندلحظات جان دادن رابر اوآسان گرداند وقبر او را باغی ازباغهای بهشت قرار دهد. { بحارالانوار — جلد ۶۵- ص ۱۲۴ } بیشتر بخوانید »

حدیث مناسبتی

حضرت امام باقر(ع) می فرماید: تورابه پنج چیزسفارش می کنم:  ۱- اگرموردستم واقع شدی ستم مکن.  ۲- اگربه توخیانت کردندخیانت مکن.  ۳- اگرتکذیبت کردندخشمگین مشو.   ۴- اگرمدحت کنند شادمشو.              ۵- اگرنکوهشت کنن،بی تابی مکن. { بحارالانوار– داراحیا التراالعربی – جلد ۷۵ – ص ۱۶۷ } { میلادباسعادت علم علوی،وارث نبوی،امام باقر(ع) وحلول ماه ... بیشتر بخوانید »

سخن پندآموز

حضرت امیرالمومنین علی (ع) می فرماید: بامردم آنچنان معاشرتی کنید که اگربمیرید درمرگ شما اشک ریزند،واگرزنده بمانید به شما عشق ورزند ( نهج البلاغه ) بیشتر بخوانید »

فرق خواب وبیدار

ازعارفی پرسیدند چگونه بفهمیم درخواب غفلتیم یا بیداریم؟ اوجواب داد: اگربرای امام زمانت کاری میکنی یاتبلیغی انجام می دهی وخلاصه قدمی برمی داری وبه ظهور آن حضرت کمک می کنی،بدان که بیداری ، والا اگرمجتهدهم باشی درخواب غفلتی! بیشتر بخوانید »