آخرین اخبار هیئت

اثرات دنیوی واخروی غیبت

۱–   آثاردنیوی غیبت : پیداشدن کینه — ازبین رفتن اعتماد —  ایجاداختلاف وفتنه دربین مردم — کنارزدن افراد مفیدجامعه — ۲–  وآثاراخروی غیبت : سبب ازبین رفتن حسنات وخوبی ها می شود — پرونده اعمال بد بسته می شود…. بیشتر بخوانید »

تقدیروتشکر

ازهمه کسانیکه دعوت ماراپذیرفتند درضیافت افطاری روزششم مردادهیئت محبان امام زمان عج چالوس شرکت نمودندکه باعث زینت مجلس گشته نهایت تقدیروتشکرراداریم. انشاالله زیارت قبرامیرالمومنین(ع) دراین دنیا وشفاعتش درعقبی نصیب همه مابگردد. بیشتر بخوانید »

مواردسلب توفیق

۱– گناه : پیامبراسلام (ص)فرمود:همانابوسیله گناهان ،خذلان برگنه کارمسلط میشودتااین که اورادرگناهان بزرگترفروبرد. ———- ۲– دنیاطلبی :علی (ع)فرمود:ای دنیاهرکس ازقیدوبندهایت کناره گیری کرد،موفق میشود. ——– ۳– پرحرفی : پیامبر(ص) فرمود:سخن گفتن زیادبه غیرازیادخدا موجب قساوت قلب میشود. ———- ۴– حرام خواری : وقتی درکربلا ابی عبدالله برای اتمام حجت باسپاه عمرسعدخواست خطبه بخواند،آنهاباایجادسروصدا وطبل به حرفهای حضرت گوش نمی دادند. ... بیشتر بخوانید »

یادمرگ چه فایده ای دارد؟

یادمرگ،سبب بازداشتن انسان ازبیهودگی وبازی های دنیوی میشود—- یادمرگ،مانع انجام دادن کارهای زشت وناروامی گردد — یادمرگ، موجب انجام دادن اعمال وکردارنیک می شود —  یادمرگ، بی رغبتی نسبت به دنیا را  درانسان ایجادمیکند ……. بیشتر بخوانید »

موانع ایمان کدامند

پر خوری — پرخوابی — زیادخندیدن — سلام به سرمایه داربه دلیل مکنت مالی — حزن واندوه — زیادنشستن بازنان — آلودگی باگناه — حسادت — دروغ — لذتهای حرام — بی احترامی به پدرومادر — فضاهای آلوده به کناه — غفلت — لقمه حرام — دیدن فیلمهای نامناسب — استماع غنا — خواندنی های نامناسب — مشغول بودن به ... بیشتر بخوانید »

راههای افزایش ایمان

خواندن نمازاول وقت — انس باذکرهای تسبیح،صلوات واستغفار — خواندن قرآن روزانه — شناخت بیشتراهل بیت — مطالعه کتابهای مفید — روزه گرفتن مستحبی — زیارت اهل بیت — صبردرشرایط مختلف — انس بادعاههای روزانه وهفتگی — انجام عبادات سخت — عمل به دانسته ها — امربه معروف ونهی ازمنکر — شکرنعمتها — اخلاص درامور — تفکردراحوالات نظام خلقت — ... بیشتر بخوانید »

ضیافت افطاری

به مناسبت ماه مبارک رمضان وایام ضربت خوردن اول مظلوم عالم امیرالمومنین علی (ع)،وبه منظورهم ناله شدن باصاحب عزای این ایام حضرت حجه ابن الحسن (عج)،قرائت مناجات امیرالمومنین،انشاالله یکشنبه ۶ مردادبرابرباشب بیستم ماه مبارک رمضان ساعت ۸:۳۰ همراه باضیافت افطاری ویژه برادران درهیئت محبان امام زمان عج چالوس برگزارمیشود،لذا ازهمه کاربران عزیز وعلاقمندان دراین مراسم دعوت بعمل می آیدوامیداست درصورت ... بیشتر بخوانید »

بخشیدن فدک به حضرت زهرا(س)

در۱۴ذیحجه سال هفتم هجری قمری فدک به حضرت زهرا(س)بخشیده شدوحضرت پیامبردراین بخشش شاهدگرفتند{قول دیگر۱۵رجب است}. جبرئیل نازل شدوازطرف خداوندعرضه داشت:فدک رابه فاطمه زهراعطا کن،پیامبربه حضرت زهرافرمود:خداوندفدک رابرای پدرت فتح کردوچون لشکراسلام آن رافتح نکرده مخصوص من است.خداونددستورداده آن رابه توبدهم.ازسوی دیگرمهریه مادرت حضرت خدیجه(س)برعهده پدرت مانده وپدرت درقبال مهریه مادرت وبه دستورخداوند،فدک رابه توعطا میکند.آن رابرای خودوفرزندانت بردار ،ومالک آن ... بیشتر بخوانید »

مهمانی خدا….

افتخارحضوردرضیافت الهی وپروازبربال فرشتگان تامحضردوست دربهار قرآن گوارای وجودتان باد. —– همچنین حلول ماه مبارک رمضان،بهارقرآن،ماه عبادتهای عاشقانه،ونیایشهای عارفانه وبندگی خالصانه را به همه مسافران پرواز این ماه عزیزتبریک گفته ودرخلوت شبها وسحرگاهان دعادرحق مولای مان امام زمان عج رافراموش نفرمائید.وعده مان شبهای ماه مبارک درمساجد شهروروستا {انشاالله } بیشتر بخوانید »